Servisní služby pro majitele některých z našich výrobků – elektromagnetických samočinných havarijních plynových ventilů.

Servisní prohlídka s kontrolou funkce a těsnosti

Během této prohlídky provede náš servisní technik kontrolu funkce, těsnosti uzávěru a vnější těsnosti, s vystavením protokolu – zápisu ze servisního zásahu – a označení štítkem na ventilu s datem provedené prohlídky a doporučenou následující prohlídkou.

V případě nutnosti je doporučena výměna nebo provedena výměna poškozených nebo již dosluhujících dílů na Vašem ventilu – to vše po předchozím odsouhlasení z Vaší strany.

Takovou prohlídku doporučujeme jako výrobce, 1x za dva roky na plynových elektromagnetických ventilech preventivně provést.


Školení na kalibraci detektorů úniku plynu SPH-7, DHP-4 a EVIKON

Dále máme školení na kalibraci detektorů úniku plynu SPH-7, DHP-4 a EVIKON, které jsou legislativně předepsány 1x ročně. Cena této prohlídky není nijak vysoká, nabídku Vám zpracujeme vždy tak, aby cena za dopravu byla rozpočítána na několik firem – uživatelů ve Vašem blízkém okolí.

Účtujeme 1200,-Kč/hod a dopravu 15,-Kč/km, prohlídka zabere cca 0,5hod až 1 hod na jeden ventil a dopravu rozpočítáváme v jednom výjezdu mezi 2-4 zákazníky.

Cena kalibrace je účtována 1.200,-Kč za jeden detektor a doprava stejně jako u servisních prohlídek 15,-Kč/km. Výhodné je udělat jak servisní prohlídku tak i kalibraci detektoru při jednom zásahu.

Pokud máte zájem o nabídku, popřípadě provedení takové prohlídky, pošlete nejlépe vyfocený výrobní štítek Vámi užívaného ventilu nebo ventilů a pošlete na níže uvedenou adresu.

Budeme rádi, pokud naši nabídku využijete a tím budete mít jistotu o správné a bezpečné provozuschopnosti Vašeho elektromagnetického plynového ventilu.