PEVEKO spol. s r.o. je renomovaný český výrobce regulační techniky, měřicí techniky a dodavatel dílů dle výkresové dokumentace zákazníka. Společnost je nositelem světového standardu kvality ISO 9001.

Historie společnosti

2023 Snížení energetické náročnosti výroby s využitím obnovitelných zdrojů
2022 Nové ventily pro hasicí techniku byly uvedeny na trh
2020 Zahájení výroby Chytrého Ventilu s WiFi ovládáním
2019 Rozšíření výroby pájení v ochranné atmosféře
2018 Nová montážní linka pro chladírenské ventily
2017 Sortiment ventilů rozšířen o ventily určeny pro regulaci vody pro myčky a pračky
2015 Nákup nové technologie pro kapilární pájení mědi, mosazi, ocelí
2014 Měděný program – rozšíření portfolia výroby
2012 Zahájení vývoje a výroby nového typu ventilu pro chladírenskou techniku
2011 Zahájení výroby speciálních dílů pro Parker Group
2009 Zahájení licenční výroby ventilů REFCO pro chladírenskou techniku
2008 Zahájení výroby vysoce přesných komponent pro jaderný průmysl
2003 Rozšíření společnosti o závod ve Šternberku
2002 Zahájení výroby komponent pro chladící techniku
2001 Udělení certifikátu ISO 9001
1994 Počátek dodávek pro společnost Honeywell
1991 Založení společnosti a zahájení výroby elektromagnetických ventilů

Výrobní závody

Teacher
Jarošov
Sídlo a výrobní závod

Telefon: +420 572 432 465
Email: peveko@peveko.cz

Teacher
Šternberk
Výrobní závod

Telefon: +420 585 000 128
Email: XXX@peveko.cz


Kvalita

Zajišťujeme kvalitu dodávaných produktů a služeb uceleným systémem řízení jakosti na všech úrovních procesu realizace zakázky. Všechny činnosti probíhají v souladu s požadavky zákazníka a normy ISO 9001.

Principy zajištění kvality

Uvědomujeme si prioritní význam kvality a proto jsme si stanovili následující politiku kvality:

 • všichni naši pracovníci se zapojují do kontroly jakosti
 • máme zodpovědný a pravidelně školený personál
 • probíhá u nás kontrola systému nezávislými organizaceni a zákaznickými audity
 • máme systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001
 • provádíme pravidelné interní audity
 • máme moderní zkušební zařízení

Dlouhodobě spolupracujeme se světovými koncerny jako jsou např. Honeywell, Parker, Danfoss Turbocore a dalšími.

Event
Event
Event
Event
Event
Event
Event
Event
Event
Event
Event
Event

Ekologie

Hlásíme se k zásadám trvale udržitelného rozvoje, programu a zavazujeme se plnit tyto body enviromentální politiky:

 • plníme požadavky platné legislativy, související s ochranou životného prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany
 • předcházíme zněčišťování životního prostředí a uplatňujeme prevenční postupy v ochraně životného prostředí
 • snižujeme znečišťování životního prostředí a zlepšujeme pracovní prostředí při podnikatelských činnostech
 • vyvíjíme výrobky s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí ve výrobním procesu i v následném užití, uplatňujeme maloodpadové technologie
 • při výběru dodavatelů zohledňujeme jejich vztah k životnému prostředí.

Reference

Hlavní oblasti uplatnění našich výrobků a vyráběných dílů: tepelná technika (voda, topení, plyn), chladící, mrazící a klimatizační technika, energetika a jaderná energergetika, automatizace, strojírenství, důlní průmysl, chemický průmysl, potravinářství, automobilový průmysl.

Země

Česká republika Česká republika, Slovensko Slovensko, Německo Německo, Švýcarsko Švýcarsko, Polsko Polsko, Maďarsko Maďarsko, Velká Británie Velká Británie, USA USA


Projekty financované EU

FVE ve společnosti PEVEKO.
Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001613 FVE ve společnosti PEVEKO, spol. s r. o. je spolufinancován Evropskou unií.

Česká republika Slovensko