Obchod
Jan Mitáš obchodní ředitel 777 769 431 mitas@peveko.cz
Karel Krajský obchodní zástupce 777 718 068 krajsky@peveko.cz
Petr Sonntag obchodní zástupce 777 769 639 sonntag@peveko.cz
Adam Směšný technická podpora 777 769 435 podpora@peveko.cz
Objednávky
  obchodní úsek 572 432 465 peveko@peveko.cz
  obchodní úsek 777 718 061  
Servis
Bohumil Tomášů   771 279 019 servis@peveko.cz
Petr Slovák   771 279 019 servis@peveko.cz

Vedení společnosti
Lenka Šínová jednatelka 572 432 465 sinova@peveko.cz
Martin Šín prokurista 777 718 060 martin.sin@peveko.cz
Nákup
Pavel Kovář manažer nákupu a logistiky 777 769 632 kovar@peveko.cz
Kateřina Krutá referent nákupu 770 178 710 katerina.kruta@peveko.cz
Řízení kvality
Radek Škrášek manažer jakosti 572 432 470 skrasek@peveko.cz
Výroba Uherské Hradiště
Jindřich Huňka vedoucí výroby 773 792 502 hunka@peveko.cz
Výroba Šternberk
Jiří Polzer vedoucí výroby 777 718 066 polzer@peveko.cz
Ekonomický úsek
ekonomický úsek 572 432 463
účtárna 777 718 052 uctarna@peveko.cz
Správa majetku
Lukáš Chrbját správa majetku 572 432 476 lukas.chrbjat@peveko.cz
Recepce
Jitka Herová recepční 773 773 588 herova@peveko.cz