Obchodní a nákup
Jan Mitáš vedoucí obchodu a nákupu 777 769 431 mitas@peveko.cz
Petr Ťopek vedoucí tuzemského obchodu 777 651 228, 572 432 465 topek@peveko.cz
Karel Krajský obchodní zástupce 777 718 068 krajsky@peveko.cz
Pavel Kovář referent nákupu 777 769 632 kovar@peveko.cz
Eva Škaroubková referent nákupu 773 792 506 nakup@peveko.cz
Objednávky
  obchodní úsek 572 432 465 peveko@peveko.cz
  obchodní úsek 777 718 061  

Vedení společnosti
Lenka Šínová jednatelka 572 432 465 sinova@peveko.cz
Jaroslav Bičan jednatel 572 432 460 bican@peveko.cz
Martin Šín prokurista 777 718 060 martin.sin@peveko.cz
Řízení kvality
Radek Škrášek manažer jakosti 572 432 470 skrasek@peveko.cz
Výroba Uherské Hradiště
Petr Kaňa vedoucí výroby 773 792 502 kana@peveko.cz
Výroba Šternberk
Jiří Polzer vedoucí výroby 777 718 066 polzer@peveko.cz
Ekonomický úsek
ekonomický úsek 572 432 463
účtárna 777 718 052 uctarna@peveko.cz
Správa majetku
Lukáš Chrbját správa majetku 572 432 476 lukas.chrbjat@peveko.cz